Kontakt
Przedszkole Miejskie nr 2

N.P. ROZWOJU CZYTELNICTWA

 

 

 NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 

 

Opis planowanych przez placówkę działań, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci:

 • Umieszczenie  ciekawych książeczek do poczytania dzieciom stronie internetowej przedszkola. 
 • Czytanie książek przez rodziców oraz babcie i dziadków w przedszkolu.

 • Bajka Przedszkolaka”- konkurs rodzinny na ilustrowaną bajkę z?tekstem- tworzenie bajki i ilustrowanie jej przez dzieci – wersja papierowa lub komputerowa.

 • Systematyczne wypożyczanie książek z biblioteki, wspólne czytanie ich w?przedszkolu.

 • Nie szata zdobi”, wymiana książek zapakowanych w szary papier - akcja z udziałem rodziców.,

 • Dzień postaci bajkowych - korowód bohaterów literackich.

 • Legendy i podania polskie – cykl zajęć - poznawanie najbardziej znanych legend dotyczących powstania państwa polskiego i jego historii w formie wybranej przez nauczyciela.

 • Stworzenie w każdej Sali kącika książki, doposażenie w nowości książkowe.

 • Konkursy plastyczne: „Bajkowa zakładka do książki”, „Mój ulubiony bohater”

 • Fotoksiążka „Mój ulubiony bohater literacki” stworzona z prac konkursowych

 • Jak powstaje książka – zajęcia edukacyjne.

 • Spotkanie z autorką bajek dla dzieci.

 • Nawiązanie cyklicznej współpracy z biblioteką publiczną poznanie pracy bibliotekarza.

 • Wizyty w bibliotece- poznanie zasad korzystania z biblioteki , założenie karty czytelniczej.

 • Dzieci czytają dzieciom” – współpraca ze Szkoła Podstawową nr 5 w?Kraśniku.

 

GALERIA 

MOJA BAJECZKA- KONKURS TOWRZENIE AUTORSKIEJ BAJECZKI 

"NIE SZATA ZDOBI"- WYMIANA KSIĄŻECZEK

ODWIEDZAMY BIBlLIOTEKĘ 

MOJA ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI - KONKURS 

SPOTKANIE Z PANIĄ BIBIOTEKARKĄ 

POCZYTAJ MI MAMO, POCZYTAJ MI TATO

SPOTKANIE Z AUTOREM BAJEK I WIERSZY DLA DZIECI

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK 

iDZIEMY DO W BIBLIOTEKI

DZIECI CZYTAJĄ DZIECIOM

SPOTKANEI Z PANIĄ BIBLIOTEKARKĄ

DZIADKOWIE CZYTAJĄ DZIECIOM KSIĄŻECZKI