Przedszkole Miejskie nr 2
Menu
Strona głowna  /  Ramowy rozkład dnia
Ramowy rozkład dnia

 

      
 

PRZEBIEG

6.00 – 7.00

 • Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ 7.00 – 12.00

 

7.00 – 8.00

 

 

 

 • Zabawy swobodne lub przy niewielkim udziale nauczyciela; aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo – dydaktycznych; pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy; inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej, np. manipulacyjne, konstrukcyjne, dydaktyczne, grafomotoryczne wg zainteresowań dziecka;
 • Praca indywidualna z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych uwzględniająca wnioski z obserwacji pedagogicznej; indywidualny program wspomagania i korygowania rozwoju dziecka;
 • Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8.00 – 9.00

 

 

 • Czas zagospodarowany według poszczególnych oddziałów; zabawy integrujące całą grupę;
 • Przygotowanie do śniadania, czynności porządkowe, zabiegi higieniczne;
 • Śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego zachowania podczas spożywania posiłku;
 • Czynności porządkowe i higieniczne po śniadaniu;
 • Ćwiczenia poranne

9.00 – 10.00

 

 

 • Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą i w małych zespołach: nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka, organizowanie środowiska inspirującego, podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych; wspieranie działań twórczych podczas kontaktu ze sztuką, muzyką i literaturą;
 • Czynności samoobsługowe w szatni; wdrażanie do samodzielności;

10.00 – 11.00

 

 

 • Pobyt dzieci na świeżym powietrzu – zabawy dowolne i organizowane: obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe;

Zabawy ruchowe w sali w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych;

 • Uczenie zasad postepowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystanie i tworzenie okazji do tworzenia okazji do poznania rzeczywistości przyrodniczej;

11.00 – 12.00

 

 

 • Czas zagospodarowany według potrzeb oddziału;
 • Przygotowanie do obiadu, czynności porządkowe, zabiegi higieniczne;
 • Obiad; przestrzeganie zasad dobrego zachowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenia umiejętności posługiwania się sztućcami;

12.00 – 13.45

 

 

 • Czynności samoobsługowe i higieniczne w łazience;
 • Poobiednia relaksacja – czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej; stwarzanie atmosfery sprzyjającej wyciszeniu i relaksacji;
 • Zabawy kreatywne: malowanie, rysowanie, wycinanie, ćwiczenia graficzne i gry towarzyskie;
 • Zajęcia dodatkowe, np. religia;

13.45 – 14.15

 • Przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne
 • Podwieczorek, przestrzeganie zasad dowolnego zachowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami;
 • Czynności porządkowe i higieniczne po podwieczorku;

14.15 – 15.00

 • Zabawy indywidualne lub w małych grupach wynikające z zainteresowań dzieci (w sali lub w ogrodzie), np. manipulacyjne, konstrukcyjne, badawcze, plastyczne, itp.;

15.00 – 16.00

 • Czas do dyspozycji nauczyciela: zabawy indywidualne i grupowe
 • Zabawy swobodne w wybranych kącikach zainteresowań
 • Rozchodzenie się dzieci – czynności opiekuńcze, organizacyjne, porządkowe.

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-09-06