Przedszkole Miejskie nr 2
Menu
Strona głowna  /  ERASMUS +
ERASMUS +

NASZE PROJEKTY 

Przedszkole Miejskie nr 2  jest beneficjentem Programu Erasmus+  Sektor : Edukacja szkolna -  Partnerstwa Strategiczne.   Projekty w sektorze Edukacja szkolna – Współpraca szkół mają przede wszystkim wspierać organizacje w tworzeniu i rozwijaniu sieci współpracy, podnoszeniu umiejętności i możliwości działania na poziomie międzynarodowym poprzez wymianę dobrych praktyk, porównywanie rozwiązań i metod pracy. 


NASZE PROJEKTY: 

1. Up in the Clouds ” - Partnrstwa strategiczne  2019-2022 

Celem projektu jest podniesienie umiejętności personelu, w  korzystania z nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Działania w ramach tego projektu obejmą badanie szeregu różnych narzędzi cyfrowych, które można wykorzystać w edukacji w celu poprawy nauczania i uczenia się: gogle classroom,  kodowanie i programowanie i animacja,  prezentacja za pomocą narzędzi cyfrowych, -grywalizacja w nauczaniu. 

ZOBACZ WIĘCEJ    

 


2. Tasarla Örgren,  (Designe Lerning ) - Partnerstwa strategiczne 2019-2022  

Celem projektu jest rozwijanie kreatywności poprzez wdrażanie metody zabawy opartej na teorii wolnych części  Simona Nicholsona (theory of loose parts), Polega ona na budowania przestrzeni do zabawy – tworzenia przestrzeni, i kreowania takiego otoczenia w placówkach oświatowych, które rozwija wyobraźnię i kreatywność pozwalając dzieciom samodzielnie aranżować swoje otoczenie, bez wykorzystania typowych zabawek. 

ZOBACZ   WIĘCEJ  


 

3. Nowy wymiar edukacji zaczyna się w przedszkolu - Mobilność edukacyjna 2020-2022 

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby naszego przedszkola na podniesienie jakości i efektywności  w zakresie  nauczania  języka angielskiego, znalezienie lepszych metod pracy w zakresie edukacji  matematycznej. Nie mniej ważna jest również wartość  jaką jest  otwarcie na Europę i zwiększenie liczby projektów międzynarodowych.  Główne cele projektu: 1. Podniesienie poziomu kształcenia w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego oraz stopniowe wprowadzenie w szkole innowacyjnych   metod nauczania, mierzalna poprawa kompetencji językowych nauczycieli i dzieci. 2. Osiąganie wysokich wyników edukacyjne z zakresu matematyki, co będzie skutkować lepszym startem szkolnym, a także zapobiegnie późniejszym niepowodzeniom szkolnym

ZOBACZ   WIĘCEJ 

  

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-10-07